top of page

ก้อง สหรัถ ลุยแยกขยะต่อที่เชียงรายกับ "มูลนิธิคุณ"

ก้อง สหรัถ ลุยแยกขยะต่อที่เชียงรายกับ "มูลนิธิคุณ" ; Ringside Entertain News

แยกขยะต่อเนื่องไม่มีหยุดสำหรับศิลปินหนุ่มหัวใจรักษ์โลก หลังจากที่เพิ่งจัดงานแยกขยะในกรุงเทพฯ ก้อง สหรัถ ก็ลุยต่อขึ้นเหนือที่เชียงราย จัด โครงการ KHUN x SWU “4 REGIONS PUPPET ROADSHOW” “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” เพื่อหวังเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหวังอยากให้เป็นโครงการระยะยาว โดยรัฐบาลควรช่วยหาทางส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้อย่างจริงจัง


ก้อง สหรัถ ศิลปินนักร้อง ผู้ที่หากมีเวลาว่างมักจะมาช่วยกิจกรรมของมูลนิธิคุณมาตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือหมาแมวไร้บ้าน พร้อมด้วยคุณจิ๋ว ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ และรองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนบ้านแสนเจริญ บนดอยช้าง

ก้อง สหรัถ ลุยแยกขยะต่อที่เชียงรายกับ "มูลนิธิคุณ" ; Ringside Entertain News

นอกจากการเสวนาและกิจกรรมนันทนาการ ที่นักเรียนกว่า 700 คนได้รับความรู้จากกิจกรรมแยกขยะ

ในฐานต่างๆ โดยมีคณะอาจารย์จากมศว เป็นผู้ให้ความรู้แล้ว จุดสำคัญที่เปิดโอกาสให้คณะทำงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาคือการร่วมทานอาหารเย็นพร้อม Dinner Talk โดยมีผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น


ก้อง สหรัถ สังคปรีชา มองว่า “การแยกขยะเป็นกระบวนการสำคัญในการกำจัดขยะเพราะจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำขยะแต่ละประเภทเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างเหมาะสม ในทางกลับกันหากขยะไม่ได้ถูกแยกมาตั้งแต่ต้นทาง ก็อาจจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแยกขยะทั้งหมดได้ทัน หรืออาจจะไม่สามารถแยกได้เลยเพราะขยะจากหลากหลายประเภทปนเปื้อนกันไปหมด

ก้อง สหรัถ ลุยแยกขยะต่อที่เชียงรายกับ "มูลนิธิคุณ" ; Ringside Entertain News

การคัดแยกขยะก่อนปล่อยลงถังถือเป็นวิธีการง่ายๆ ที่เราสามารถช่วยลดปริมาณปัญหาขยะล้นเมืองได้

เพราะการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งช่วยเพิ่มโอกาสและปริมาณในการนำขยะกลับมารีไซเคิล (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่และช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น”


พี่ก้องยังกล่าวปิดท้ายว่า “อยากให้ติดตามกิจกรรม KHUN x SWU “4 REGIONS PUPPET ROADSHOW” “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ” ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเดินทางไปที่โรงเรียนวัดธงชัย กลุ่มโรงเรียนธงชัยธรรมจักร ประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมปิดโครงการประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่อยุธยา โดยพี่ก้องจะร่วมกิจกรรมทั้งสองครั้งในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วยอย่างแน่นอน และให้ช่วยกันติดตามรายละเอียดของกิจกรรมและตารางเวลาได้ในเฟสบุคของมูลนิธิคุณ”

#ก้องสหรัถ #มูลนิธิคุณ #KHUNxSWU #4REGIONSPUPPETROADSHOW #ข่าวบันเทิง #ren #ringsideentertainnews