top of page

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลกต่อเนื่อง ปั่นจักรยานชมเมืองเก่าลดมลพิษพร้อมแยกขยะต่อ

ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ลุยงานรักษ์โลกต่อเนื่อง ล่าสุดบุกอยุธยา ปั่นจักรยานชมเมืองเก่าลดมลพิษพร้อมแยกขยะต่อ กิจกรรม PUPPET ROAD SHOW 4 REGIONS ย้ำ! จุดเริ่มต้นของการแยกขยะต้องแยกให้ถูก พร้อมแนะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆเข้าใจและตระหนักถึงภัยร้ายจากขยะต่างๆ

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลก ; Ringside Entertain News

กิจกรรม PUPPET ROAD SHOW 4 REGIONS หรือโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว จัดขึ้นโดยความร่วมมือคณะสังคมศาสตร์ มศวและมูลนิธิคุณ โดยกิจกรรมมีการปั่นจักรยานชมโบราณสถาน และให้ความรู้ถึงประวัติของวัดพระรามและวัดราชบูรณะ ตามด้วยกิจกรรมเสวนาที่งานอยุธยายามเย็นบนเวที ประเด็นการจัดการขยะ ที่โบราณสถานป้อมเพชร

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลก ; Ringside Entertain News

ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ที่ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคุณมาโดยตลอด ฝากน้องๆ และทุกคนที่มาร่วมงานไว้ว่า “จุดเริ่มต้นของการแยกขยะ คือ การเลิกใช้ ..ไปร้านสะดวกซื้อ ก็พกถุงผ้าไปเอง พยายามไม่ใช้พลาสติก และมาในงานวันนี้ คุณจิ๋วก็นำ Clip ทั้ง 10 ตอนที่ทำขึ้น มีการนำข้อมูลเชิงวิชาการที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาผนวกกับประสบการณ์ของทีมสร้างสรรค์ มาย่อยให้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ สนุกสนาน แฝงความรู้การแยกขยะในมุมต่างๆ ซึ่งทางมูลนิธิคุณได้รับการติดต่อจากโรงเรียนหลายโรงเรียนเพื่อนำคลิปสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กๆ

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลก ; Ringside Entertain News

ทั้งนี้ ก้อง สหรัถ ยังร่วมชวนปั่นอยุธยา เมืองแห่งมรดกโลกกับกลุ่มนักปั่นใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งคนในพื้นที่และจากกรุงเทพ เช่นพี่เจฟฟรี โดยแวะที่วัดพระรามและวัดราชบูรณะ พร้อมฟังคำบรรยายประวัติแต่ละวัดจากน้องๆ นิสิตจากมศว ที่เตรียมข้อมูลดีๆ มาเล่าให้คณะนักปั่นฟังพร้อมอากาศที่เย็นสบาย มีพี่ๆ ช้างเดินในบางจุดอย่างสวยงาม ปั่นเสร็จก่อนแยกย้ายไปสนุกสนานกันต่อที่งานอยุธยายามเย็นที่โบราณสถานป้อมเพชร โดยก้องฝากเรื่องการปั่นด้วยว่า "ด้วยภาวะโลกร้อนในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจและรณรงค์ให้หันมาปั่นจักรยานดูแลสุขภาพช่วยเผาผลาญไขมัน ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สร้างมลภาวะที่ดี ช่วยลดฝุ่นละอองลดค่า PM 2.5 ในอากาศ ลดการใช้น้ำมันโดยใช้พลังงานด้วยแรงจากสองขาของเราเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อส่วนรวมจากสิ่งใกล้ตัวทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายเป็นการออกกำลังกายไปในตัว และลดภาวะความเครียดจากการทำงานทำให้มีสุขภาพที่จิตดีขึ้น สดชื่น สร้างรอยยิ้ม และยังแฝงด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพียงวันละเล็กน้อยสามารถสะสมความสุขด้านจิตใจและความแข็งแรงด้านร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยลดโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ โดยเริ่มจากตัวเราเองจากครอบครัวของเราซึ่งจะนำพาไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป"

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลก ; Ringside Entertain News

ก้อง สหรัถ ทิ้งท้ายไว้ว่า "ที่ผมมาร่วมกิจกรรม Road Show 4 ภาค อย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นดีงามกับคณะทำงานในสิ่งที่เค้าทำเพื่อสังคม ประโยชน์ด้านอื่นที่สังคมจะได้รับจากโครงการนอกจากการสอนแยกขยะแล้ว ในแต่ละคลิปจะแทรกความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสัตว์ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด ช่วยสร้างให้เด็กๆ โตขึ้นมาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การแสดงหุ่น Puppet และ Clip ให้เป็นสื่อที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน มีเนื้อหาที่ไม่เครียด แฝงแนวการใช้ชีวิตที่ทันยุคสมัย ประกอบนวัตกรรมที่เหมาะกับยุค เพื่อสร้างมูลค่า Soft Power แฝงการแยกขยะ ที่สำคัญต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ให้เรื่องขยะไม่ใช่ขยะๆ แต่เป็นเรื่องที่สนุกสนานทั้งในสังคมครอบครัว และสังคมโรงเรียน"

“ก้อง สหรัถ” ลุยงานรักษ์โลก ; Ringside Entertain News

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating