top of page

อาลัย สุเทพ วงโฮป ถึงแก่กรรมเช้านี้

อาลัย สุเทพ วงโฮป ; Ringside Entertain News

วันนี้ (15 พ.ค.2566) สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล วงโฮป ถึงแก่กรรมที่บ้านพัก ในวัย 74 ปี สำหรับพิธีศพจัดที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันที่ 16 พ.ค.2566


โฮปแฟมิลี่ เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลา 2516 โดย สุเทพและ บุษปรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล และน้องชายคนเล็กของบุษปรัชต์ ซึ่งป่วยเป็นโปลิโอ มีแนวคิด ใช้บทเพลงเป็นสื่อสร้างความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคม


เริ่มแรกใช้ชื่อว่า วงโฮป (Hope) โดยที่โฮปในความหมายของสุเทพ คือความหวังที่อยากจะเห็นอาชีพนักดนตรี เป็นที่ยอมรับของสังคม ส่วนโฮปในความหมายของบุษปรัชต์ คือความหวังที่อยากจะเห็นสังคมดีขึ้น และด้วยพื้นฐานทางครอบครัวของทั้งสุเทพที่เติบโตมาในครอบครัวพ่อค้าคนจีน ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความรัก และใส่ใจครอบครัวอยู่เสมอ หรือบุษปรัชต์ที่เติบโตในครอบครัวนักการทูต และมารดาพร่ำสอนให้เห็นอยู่เสมอ ถึงการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ และมีฐานะด้อยกว่าในสังคม ทำให้มุมมองแนวคิดในการแต่งเพลงของทั้งคู่ ถูกสื่อความหมายออกมาในมุมของความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว การช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้คนในสังคม และเนื่องจากทั้งสองคนให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนสิ่งอื่น และต้องการให้ลูกสาวทั้งสองได้รับความอบอุ่นอยู่เสมอ ทำให้ในการเดินทางไปเล่นดนตรีตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีลูกสาวคือลูกโซ่และลูกศร ติดตามไปด้วย


ประกอบกับความรักในบทเพลงและทัศนคติต่อสังคมที่ตรงกัน ทำให้ลูกสาวทั้งสองคนเข้ามาร่วมวง กลายเป็นครอบครัวดนตรี และเปลี่ยนชื่อจากวง โฮป (Hope) มาเป็น วง Hope family และนั่นทำให้วงโฮป แฟมิลี่ ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากยิ่งขึ้นไปอีก


นอกจากนี้วงดนตรีโฮป แฟมิลี่ ยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการค่ายเยาวชนดนตรี ซึ่งใช้ดนตรีเป็นสื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างสรรค์ความดีผ่านบทเพลง โดยจัดทำเป็นโครงการสัญจรไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ


ขอบคุณข้อมูลจาก : Thai PBS (https://www.thaipbs.or.th/news/content/327809)


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating